Kuidas dokumenti üles laadida, jagada ja allkirjastada?


Kuidas dokumenti üles laadida?

1. Dokobit portaali sisselogimise vaatel verifitseerige end kasutades endale sobivaimat toetatud digitaalset identiteeti. 

2. Kui olete edukalt portaali sisse loginud, kuvatakse teile teie dokumentide nimekiri. Uue dokumendi üleslaadimiseks klikkige üleval paremal asuval nupul "Uus dokument".

  1. Valige allkirjastatud dokumendi formaat (jaotis 1). Sellel sammul valite allalaaditava allkirjastatud dokumendi formaati, mitte üleslaetava dokumendi formaati. Seda ei ole võimalik hiljem enam muuta.

Dokobit toetab hetkel järgmisi rahvusvahelisi formaate: PDF dokumendid ja ASiC konteinerid, ning kohalikke Eesti, Leedu ja Läti konteinerformaate BDoc, ADoc ja EDoc. 


4. Dokumendi üleslaadimiseks on kolm võimalust (jaotis 2): lohistage dokument üleslaadimispiirkonda; klikkige hallile üleslaadimisalale või kasutage nuppu "Leia fail arvutist" faili leidmiseks ja üleslaadimiseks oma arvutist. Dokumendi nimetus on vaikimisi sama, mis üleslaetud faili nimetus, kuid saate seda soovi korral muuta. 

Märkus: maksimaalne dokumendi suurus, mida saate allkirjastamiseks üles laadida, on tasulise paketiga 500 MB ja tasuta paketiga 100 MB.

5. Osapoolte lisamiseks sisestage nende e-posti aadress või valige osapool oma aadressiraamatust (jaotis 3). Samuti saate osapoolt lisada kasutades tema isikukoodi. Saate osapooli lisada kasutades "Lisa" nuppu või kiirlisamise ikoone jagamaks dokumenti kas aadressiraamatu kontaktile või kasutades e-posti aadressi või isikukoodi. Rohkem infot leiate siit: Kuidas dokumenti jagada?

Märkus: PDF formaadis dokumentidele saab lisada maksimaalselt 40 allkirja. Konteinerdokumentidel (ASiCE, BDoc, ADoc, EDoc) ei ole selget allkirjade hulga piirangut, kuid me ei soovita lisada enam kui 100 allkirja ühele konteinerformaadis dokumendile.

6. Klikkides ikoonil isiku nime järel, saate määrata talle rolli - kas ta peab dokumendi allkirjastama, kinnitama või omab dokumendile üksnes ligipääsu. 

Märkus: Roll "Vaatleja" on kättesaadav kõikide pakettide kasutajatele; "Kinnitaja" lisamise funktsionaalsus on kättesaadav üksnes Äripaketi ja Ettevõtte paketi kasutajatele. 

Selles jaotises saate seadistada ka dokumentide kinnitamise ja allkirjastamise toimingute järjekorra. Töövooge kasutades saate määrata esimese isiku, kes dokumendi allkirjastab või kinnitab, ja alles siis kutsutakse järgmine osapool sooritama määratud toiminguid ja nii edasi. Lisainfot töövoogude kohta leiate siit: Töövood

7. Osapoolte sektsioonis saate lisada ka osapooltele teate.

8. Määrake soovitud dokumendi seaded (jaotis 4. Määra dokumendi seaded).

Neljandas jaotises saate muuta järgmisi dokumendi seadustusi:

Lisada dokumendi kategooriaid, määrata allkirjastamise tähtaegu, valida allkirja märgise asukohta ja, kas märgisel kuvatakse allkirjastajate isikukood (kehtib ainult PDF-dokumentide puhul) ja muuta lubatud e-allkirja tasemeid (peamiselt juhtudel, kui saate vastu võtta vaid kvalifitseeritud elektroonilisi allkirju).

Märkus: Allkirjastamise tähtaja määramine on saadaval ainult tasulise paketi kasutajatele.

Lubada dokumenti allkirjastada või vaadata ilma, et lisatud osapooled peaksid eelnevalt Dokobiti kontot registreerima. Rohkem infot kontovaba allkirjastamise kohta leiad siit: Luba dokumentide allkirjastamine Dokobit kontota

Märkus: See funktsioon on saadaval ainult meie tasulise paketi kasutajatele.

Lubada dokumenti allkirjastada või vaadata, kasutades videopõhist tuvastamist. Kui osalejal puudub portaalis toetatav eID vahend, siis pakume võimalust dokumenti allkirjastada või vaadata, kasutades oma isikutuvastusvahendit ja töötava kaameraga seadet. 

Märkus: See funktsioon on saadaval ainult meie tasulise paketi kasutajatele.

9. Dokumendi üleslaadimise lõpetamiseks ning allkirjastamise vaate avamiseks vajutage nupule "Jätka allkirjastamisega" (nupp on nähtav üksnes siis, kui teie olete dokumendi ainus osapool ning teie roll on "Allkirjastaja") või "Saada" (kui osapooli on rohkem). Kui teie olete ainus lisatud osapool rolliga "Juurdepääsuga" või "Kinnitaja", klikkige nupul "Jätka" .


Kuidas dokumenti allkirjastada?

Pärast dokumendi üleslaadimist ja nupu "Jätka","Jätka allkirjastamisega" või "Saada" vajutamist suunatakse teid dokumendi juurde. Samuti saate dokumendi avada oma dokumentide loendi lehel (vt Samm 2), klõpsates dokumendi nimel.

10. Dokumendi allkirjastamiseks klikkige tegumiribal lehe ülemises osas nupul "Allkirjasta" (teid suunatakse automaatselt lehe allossa). 

Või vajutage lehe allosas nupul "Allkirjasta" ning tegutsege vastavalt valitud allkirjastamise vahendile. 

Märkus: Kui dokumendi omanik on linnutanud märkeruudu "Keela allkirjastamine pärast tähtaja möödumist" ei saa te pärast tähtaja möödumist dokumenti allkirjastada. Teile ei kuvata enam "Allkirjasta" nuppu ning sektsioonis 3. Osapooled on teie nime taga märkus "Tähtaeg on möödunud". Kui te siiski soovite dokumenti allkirjastada, võtke palun ühendust dokumendi omanikuga (tema nimi on nähtav sektsioonis 3. Osapooled märkega "Dokumendi omanik"). 

11. Kui te ei soovi dokumenti allkirjastada, saate selle allkirjastamisest keelduda. Klikkige "Keeldu allkirjastamast" nupule. Teile kuvatakse hüpikaken, kuhu saate sisestada allkirjastamisest keeldumise selgituse. 

Märkus: Saate oma otsust keeldumise osas hiljem muuta. Lihtsalt avage dokumendi detailvaade, kerige lehe alumisse ossa ning klikkige nupule "Allkirjasta sellegipoolest". 

12. Pärast allkirjastamist näete nime taga allkirja infot. 

Märkus: Kui olete dokumendi allkirjastanud, ei kuvata eelneva allkirjastamisest keeldumise kohta teie nime kõrval enam infot. 

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust