Kuidas dokumenti üles laadida, jagada ja allkirjastada?

1. Kui olete edukalt portaali sisseloginud, klikkige ekraanil paremal nupul “Uus dokument”.

2. Valige allkirjastatud dokumendi formaat (jaotis 1) ( märkus: see on formaat, milles luuakse allkirjastatud dokument, hiljem ei ole seda formaati võimalik muuta).

Dokobit toetab praegu järgmisi rahvusvahelisi formaate: PDF dokumendid ja ASiC konteinerid, ning rahvuslikke Leedu, Eesti ja Läti konteinerformaate ADoc, BDoc ja EDoc. Üleslaetava dokumendi maksimaalne suurus võib olla kuni 200 MB.

3. Dokumendi üleslaadimiseks on kaks võimalust (jaotis 2): lohistage dokument üleslaadimispiirkonda; või kasutage nuppu "Leia fail arvutist" faili leidmiseks ja üleslaadimiseks oma arvutist”. Dokumendi nimetus on vaikimisi sama, mis üleslaetud faili nimetus, kuid saate seda soovi korral muuta.

4. Osapoolte lisamiseks hakake nende e-posti aadressi sisestama või valige osapool oma aadressiraamatust (jaotis 3). Samuti saate osapoolt lisada kasutades tema isikukoodi. Klikkides ikoonil isiku nime järel, saate määrata talle rolli - kas ta peab dokumendi allkirjastama, kinnitama või omab dokumendile üksnes ligipääsu. Osapoole rolli muutmise funktsionaalsus on kättesaadav üksnes tasuliste pakettide kasutajatele; kinnitaja lisamise funktsionaalsus on kättesaadav üksnes Äripaketi ja Ettevõtte paketi kasutajatele. Osapoolte sektsioonis saate lisada ka teate osapooltele.

5. Määrake soovitud dokumendi seaded (jaotis 4. Määra dokumendi seaded) nagu dokumendi kategooria ja allkirjastamise tähtaeg. Kui te ei soovi, et dokument allkirjastatakse pärast seatud tähtaega, linnutage märkeruut "Keela allkirjastamine pärast tähtaja möödumist". Linnutage ka märkeruut "Nõua kvalifitseeritud allkirja", kui soovite, et kõik allkirjastajad allkirjastaksid dokumendi kvalifitseeritud digiallkirjaga. Kvalifitseeritud digiallkiri on võrdväärne omakäelise allkirjaga ning omab samasugust seaduslikku tõendusjõudu (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 910/2014 (eIDAS)). Kui soovite lubada allkirjastamise ilma, et allkirjastaja peaks eelnevalt Dokobit portaali sisse logima, linnutage märkeruut "Luba dokumentide allkirjastamine Dokobit kontota", nii saavad osapooled dokumenti vaadata ja allkirjastada ilma Dokobit portaali sisselogimata.

6. Dokumendi üleslaadimise lõpetamiseks ning allkirjastamise vaate avamiseks vajutage nupule “Jätka”.

7. Dokumendi allkirjastamiseks klikkige tegumiribal lehe ülemises osas või lehe allosas nupul “Allkirjasta” ning tegutsege vastavalt valitud allkirjastamise vahendile. 

Märkus: Kui dokumendi omanik on linnutanud märkeruudu "Keela allkirjastamine pärast tähtaja möödumist" ei saa te pärast tähtaja möödumist dokumenti allkirjastada. Teile ei kuvata enam "Allkirjasta" nuppu ning sektsioonis 3. Osapooled on teie nime taga märkus "Tähtaeg on möödunud". Kui te siiski soovite dokumenti allkirjastada, võtke palun ühendust dokumendi omanikuga (tema nimi on nähtav sektsioonis 3. Osapooled märkega "Dokumendi omanik"). 

8. Pärast allkirjastamist näete nime taga allkirja infot. 

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust