Ettevõtte andmed

"Ettevõtte andmed" on jaotis, mis on kättesaadav ettevõtte konto administraatorile, kus on vähemalt üks lisakasutaja. Funktsionaalsus võimaldab ettevõtte konto administraatoril hallata kõigi dokumente, mis on jagatud ettevõtte konto kasutajate poolt või kasutajatele. Ettevõtte konto administraatoril on õigused kõigi ettevõtte konto kasutajate dokumentide üle. Ettevõtte konto administraator saab dokumente jagada, muuta ja kustutada ning näeb dokumentide tegevusajalugu ja kõigi tegevusi, mis on dokumendiga teostatud.

Ettevõtte andmete tegevuste logis saab ettevõtte konto administraator vaadata kõiki tegevusi, mida ettevõtte konto kasutajad on ettevõtte dokumentidega teostanud. 

Tegevuste logi vaatamine

1. Logige portaali sisse ning klikkige lehe ülaosas asuval nupul "Ettevõtte andmed".

2. Teile kuvatakse kõiki teie ettevõtte konto kasutajate poolt teostatud tegevusi. 

3. Saate kasutada otsinguvälja sisestades sinna ettevõtte konto kasutaja nime, perekonnanime või dokumendi pealkirja.

4. Kui klikite dokumendi pealkirjal (lingil), avaneb see dokument eraldi aknas.

5. Teostatud tegevuste järgi dokumentide sorteerimiseks klikkige paremal nupul "Näita kõik" ja valige soovitud tegevus.

Erinevate tegevuste sisu:

 • Dokumendi loomised - kes ja millal algatas dokumendi allkirjastamise. 
 • Dokumendi allkirjastamised - kes, millal ja millist allkirjastamise vahendit kasutades millist dokumente allkirjastas.
 • Dokumendi vaatamised - kes ja millal dokumentidega tutvus.
 • Dokumendi allalaadimised - kes ja millal laadis dokumente oma arvutisse alla.
 • Uued kommentaarid - kes ja millal dokumente kommenteeris.
 • Dokumendilt osapoolte eemaldamised - kes kellelt eemaldas ligipääsu dokumendile.
 • Dokumendile osapoolte lisamised - kes kellele andis dokumendile ligipääsu (nii vaatamiseks kui allkirjastamiseks).
 • Tähtaja muutmised - kes ja millal muutis dokumendi allkirjastamise tähtaega.
 • Rolli muudatused - kelle rolli muudeti, näiteks allkirjastajast vaatlejaks, ja kes ning millal seda tegi.
 • Dokumendi ümbernimetamised - kes, millal ja kuidas on muutnud dokumendi pealkirja.
 • Dokumendi kehtivuse laiendid -  kuvatakse dokumente, mis on ette valmistatud pikaajaliseks säilitamiseks.
 • Omandiõiguse üleandmised - kes ja millal on dokumendi omandiõiguse endalt teisele kasutajale üle andnud. 
 • Arveldamise/paketi muudatused - kes ja millal on muutnud arveldamise andmeid või on teostanud muid paketiga seonduvaid tegevusi.
 • Ettevõtte kasutajate muudatused - kes ja millal on teostanud kasutajate haldamisega seotud tegevusi.
 • Dokumendi metadata muudatused - kes ja millal on muutnud millise dokumendi metadatat (dokumendi number ja kliendi kood). Metadata funktsionaalsus on kättesaadav üksnes neile ettevõtetele, kes kasutavad bränditud lahendust. 

6. Filtri eemaldamiseks valige "Näita kõik" ning värskendage lehte.


Kasutaja dokumentidega tutvumiseks

7. Logige portaali sisse ning klikkige lehe ülaosas "Ettevõtte andmed" nupule. 

8. Klikkige avatud "Kasutaja dokumendid" sektsioon ning kikkige nupul "Vali kasutaja".

9. Valige nimekirjast kasutaja klikkides kasutaja nime kõrval asuval nupul "Vali". Saate kasutada ka otsinguvälja abi.

10. Teile kuvatakse nüüd kasutaja dokumentide nimekiri. Saate dokumente avada ning teil on dokumentide haldamiseks samasuguse õigused nagu kasutajal, kelle kontol dokument asub.

11. Näete, kelle dokumentide vaatel parasjagu asute, lehe ülaosas. Kasutaja muutmiseks klikkige nupul "Muuda" ja valige teine kasutaja. 

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust