Vaikimisi ettevõtte seaded

Dokobit portaalis saavad Äri- ja Ettevõtte paketi kasutajad, kellel on ettevõttekonto omaniku või administraatori õigused, määrata vaikimisi seadeid kõigile ettevõttekonto kasutajatele ning saavad ka määrata, kas ettevõttekonto kasutajad saavad määratud seadeid muuta või mitte. Vaikimisi seaded rakendatakse kõigile ettevõttekontoga liidetud kasutajatele.

Märkus: Ettevõttekonto omanikud või administraatorid saavad igal ajal muuta ettevõtte vaikimisi seadeid.

Selles artiklis on järgmised juhised:

Isikukoodi nähtavuse määramine allkirja märgisel

1. Logige portaali sisse ning klikkige lehe ülaosas asuval „Ettevõtte andmed“ lingil.

2. Klikkige avatuks sakk „Ettevõtte seaded“. 

3. Vaikimisi seade määramiseks klikkige „Muuda“ nupul. 

4. „Vaikimisi“ tulbas saate määrata, kas ettevõttekonto kasutajate isikukoodid on PDF formaadis kasutatavatel allkirja märgistel nähtavad või mitte. Klikkige valikul ning valige rippmenüüst sobilik valik. 

5. Saate määrata, kas kasutajad saavad etteantud vaikimisi valikut muuta või mitte. Vaikimisi seade salvestamiseks klikkige „Salvesta“ nupul. 

6. Kui salvestatud on „Keela muutmine“ valik, ei saa kasutaja seda seadet muuta. Laadides dokumendi üles ei ole märkeruut „Kuva isikukoodi allkirja märgisel“ aktiivne, kuvatud on seadistus, mis on määratud ettevõttekonto administraatori poolt. 

7. Kui vaikimisi seadetes oli määratud seadele „Luba muutmine“, on valik küll vaikimisi tehtud, kuid kasutaja saab seda muuta linnutades märkeruudu või võttes linnukese märkeruudust „Kuva isikukoodi allkirja märgisel“ ära. 

8. Vaikimisi seadeid saab ettevõttekonto administraator igal ajal muuta.


Vaikimisi valideerimisraporti vastutuskindlustuse tase

Kui konto omanik on lubanud täiendatud vastutuskindlustusega kaetud valideerimise kasutamise (valikut saab lubada "Valideerimised" lehel dokumenti üles laadides), siis saab konto omanik või administraatorid, kellele on anted vastavad õigused, määrata kõigile ettevõttekontoga liidetud kasutajate valideerimisraportitele vaikimisi vastutuskindlustuse taseme. Märkus: laiendatud vastutuskindlustust saab ettevõtte jaoks kasutusele võtta üksnes konto omaniku rollis olev kasutaja. 

Märkus: kui laiendatud vastutuskindlustus ei ole lubatud ettevõtte omaniku poolt, saavad kasutajad kasutada üksnes põhivastutuskindlustust. Valideerimisraportile valitud vastutuskindlustuse tase ei ole nähtav sellisel juhul ka ettevõtte vaikimisi seadistuste lehel. 

9. Kui laiendatud vastutuskindlustus on lubatud, saate seadistada vaikimisi vastutuskindlustuse kõigile teie ettevõtte kasutajate poolt loodud valideerimisraportitele. Selleks logiga portaali sisse ning klikkige lehe ülaosas asuvale "Ettevõtte andmed" lingile. 

10. Klikkige avatuks "Ettevõtte seaded" sakk. 

11. Vaikimisi seadistuste määramiseks klikkige "Muuda" nupul. 

12. Siin saate ettevõttekonto kõigile kasutajatele määrata vaikimisi vastutuskindlustuse taseme, mida kasutatakse nende poolt tehtud valideerimistel. Saate valida põhivastutuskindlustuse ning laiendatud vastutuskindlustuse vahel. 

13. Saate ka määrata, kas kasutaja saab vaikimisi valikut muuta või mitte. Seadistuse salvestamiseks klikkige all paremal rohelisel "Salvesta" nupul. 

14. Kui teete valiku "Keela muutmine", ei saa kasutaja vaikimisi seadistust muuta. Dokumenti valideerimiseks üleslaadides saab ettevõttekonto kasutaja teha vaid valikut, mis on määratud ettevõtte administraatori poolt.  Märkus: teist vastutuskindlustuse taseme valikut küll kuvatakse, kuid see on inaktiivne ning kasutaja seda valikut teha ei saa. 

15. Kui valitud on "Luba muutmine", saab kasutaja vaikimisi määratud valikut muuta vastavalt vajadusele. 

16. Vaikimisi seadeid saab ettevõttekonto administraator igal ajal muuta.


Vaikimisi allkirjastatud dokumendi formaat

17. Logige portaali sisse ning klikkige "Ettevõtte andmed" lingil lehe ülaosas. 

18. Klikkige avatuks "Ettevõtte seaded" sakk. 

19. Vaikimisi seadete määramiseks ja muutmiseks klikkige "Muuda" nupul.

20. Saate määrata vaikimisi allkirjastatud dokumendi formaadi, mida kasutatakse kõigi ettevõttekonto kasutajate poolt üles laetud dokumentide puhul. Saate valida järgmiste formaatide vahel: PDF, ASiC, BDoc, ADoc (CeDOC, BeDOC) ja EDoc. Klikkige avatuks rippmenüü ning tehke sobiv valik. Määratud vaikimisi valiku salvestamiseks klikkkige all paremal rohelisel "Salvesta" nupul. 

Märkus: te ei saa kasutajatel keelata määratud vaikimisi valiku muutmist. Valitud formaat valitakse kõigile üles laetud dokumentidele automaatselt, kuid kasutajad saavad valikut muuta dokumendi üleslaadimise vaatel. 


Vaikimisi allkirja märgise asukoht

21. Logige portaali sisse ning klikkige "Ettevõtte andmed" lingil lehe ülaosas. 

22. Klikkige avatuks "Ettevõtte seaded" sakk. 

23. Vaikimisi seadete määramiseks ja muutmiseks klikkige "Muuda" nupul.

24. "Vaikimisi" sektsioonis saate määrata vaikimisi allkirja märgise asukoha ning valikut rakendatakse kõigile ettevõtte kontoga liidetud kasutajatele. Saate määrata, kas allkirja märgis kuvatakse allkirjastatud PDF formaadis dokumentide esimesel lehel või viimasel lehel lehe ülaosas või lehe allosas, saate ka valida, et allkirja märgist dokumendil üldsegi ei kuvata. Klikkige Vaikimisi veerus avatuks erinevad seadistused ning valige avanenud rippmenüüst sobiv valik. Valiku salvestamiseks klikkige nupul "Salvesta".

Märkus: te ei saa keelata kasutajatel vaikimisi määratud seadistust muuta. Määratud valik rakendatakse automaatselt, kuid kasutajad saavad allkirja märgise soovitud asukohta soovi korral siiski dokumenti üleslaadides muuta. 


Vaikimisi digiallkirja tase

25. Logige portaali sisse ning klikkige "Ettevõtte andmed" lingil lehe ülaosas.

26. Klikkige avatuks "Ettevõtte seaded" sakk. 

27. Vaikimisi seadete määramiseks ja muutmiseks klikkige "Muuda" nupul.

28. "Vaikimisi" sektsioonis saate määrata vaikimisi digiallkirjade taseme kõigile ettevõtte kontoga liidetud kasutajatele. Saate valida kas on lubatud ainult kvalifitseeritud digiallkiri (QES) või on lubatud nii kvalifitseeritud digiallkiri (QES) kui ka täiustatud digiallkiri kvalifitseeritud sertifikaatidega (AdES/QC).

29. Saate ka määrata, kas kasutaja saab vaikimisi valikut muuta või mitte. Seadistuse salvestamiseks klikkige all paremal rohelisel "Salvesta" nupul.

30. Kui teete valiku "Keela muutmine", ei saa kasutaja vaikimisi seadistust muuta. Dokumenti allkirjastades ei ole nupp "Muuda", mis asub "Lubatud digiallkirjade tasemed" kõrval, aktiivne ja kasutada saab ainult seadistust, mis on määratud ettevõttekonto administraatori poolt.

31. Kui olete valinud "Luba muutmine", siis vaikimisi määratud seadistus valitakse automaatselt, kuid kasutaja saab valikut muuta vajutades nupule "Muuda", mis asub "Lubatud digiallkirjade tasemed" kõrval.

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust