Ettevõtte administraatori ligipääs dokumentidele

Dokobit portaalis saab ettevõttekonto omanik või administraatorid, kellel on täielik ligipääs, määrata erinevaid dokumentidele ligipääsu tasemeid teistele administraatoritele. Saate valida, kas administraatoril on täielik ligipääs, piiratud ligipääs või dokumentidele ligipääs puudub.

Märkus: see funktsionaalsus on kättesaadav üksnes Äripaketi ja Ettevõtte paketi kasutajatele. 

Ligipääsu tasemed
  • Täielik ligipääs - administraator täieliku ligipääsu õigusega omab ligipääsu kõigile ettevõtte konto kasutajate poolt portaali üles laetud ning neile jagatud dokumentidele (näeb dokumentide sisu, saab dokumente alla laadida, muuta dokumendi kategooriat, jne), omab täielikku kasutajate halduse õiguseid (saab kasutajaid ülendada administraatoriks ja vastupidi, jne), hallata jagatud dokumentide kategooriaid, lisada e-templit (juhul, kui e-templi teenus on soetatud). 

Märkus: ettevõtte konto omanikul on alati täielik ligipääs.

  • Piiratud ligipääs - administraator piiratud ligipääsu õigusega omab osalist ligipääsu ettevõtte konto kasutajate dokumentidele (saab dokumendi nimetust muuta, dokumenti kustutada, lubada kontota allkirjastamist, muuta tähtaega, nõutud allkirja taset ning lisada kommentaare), näeb ettevõtte kasutajate tegevusraporteid, tegevuste logi, haldab ettevõtte vaikimisi seadistusi, haldab ettevõtte kontakte (saab luua jagatud kontakte ja kategooriaid ettevõtte aadressiraamatusse) ning on osalise kasutajate halduse õigustega (saab kutseid saata, ligipääsu peatada ning kustutada ettevõtte kontole lisatud kasutajaid). 
  • Puudub ligipääs - administraator ligipääsu õiguseta näeb ettevõtte kasutajate tegevusraporteid, osaliselt infot ettevõtte tegevuste logis, haldab ettevõtte vaikimisi seadistusi, haldab ettevõtte kontakte (saab luua jagatud kontakte ja kategooriaid aadressiraamatusse) ja omab osalist kasutajatehalduse õigust (saab kutseid saata, ligipääsu peatada ning kustutada ettevõtte kontole lisatud kasutajaid). Administraatoril ei ole ligipääsu ühelegi ettevõtte dokumendile, kui ta pole just lisatud dokumendi osapooleks või on tegemist tema enda poolt üles laaditud dokumentidega. 
                                              Puudub ligipääs Piiratud ligipääs Täielik ligipääs
Ettevõtte dokumentide nähtavus

Näha dokumendi sisu
Lisada, eemaldada või muuta dokumendi kategooriat
Jagada dokumente
Dokumentide nimetuste muutmine
Dokumentide kustutamine
Lubada/keelata kontota allkirjastamise
Muuta tähtaega
Muuta allkirja taset
Lisada kommentaare
Lisada e-templit*  
Dokumente alla laadida
API dokumendid** **
Dokumentide kategooriad
Administreerida jagatud kategooriaid
Kasutajate haldus
Kasutajate ülendamine administraatoriks
Administraatorite määramine tavakasutajaks
Ligipääs kasutajate dokumentidele Osaline**
Lisada kasutajaid
Peatada kasutajate ligipääse

Kustutada kasutajaid
Ettevõtte andmete haldus
Näha kasutuse raportit
Näha dokumentide raportit
Näha ettevõtte tegevuste logi Osaline***
Määrata vaikimisi ettevõtte seadistusi
Kontaktide haldus
Aadressiraamatu haldus 
Luua jagatud kontakte

Luua jagatud kontaktide kategooriaid

* - On võimalik vaid juhul, kui e-templi teenus on soetatud.

** - Piiratud ligipääsuga kasutajal on ligipääs teistele ettevõttekonto kasutajate dokumentidele, kuid piiratud ligipääsuga kasutaja ei oma ligipääsu dokumendi sisule, ega saa dokumenti jagada ega alla laadida, ning lisada, eemaldada või muuta dokumendile lisatud kategooriat.

*** - Kasutaja, kellel puudub ligipääs dokumentidele omab ligipääsu tegevuste logile, kuid talle kuvatakse seal vaid ettevõtte konto kasutajatega ning arveldamise/paketiga seotud infot. Kasutaja ei näe tegevusi, mis on teostatud dokumentidega.

** ** - Saadaval Portal API või Universal API integratsiooniga.


Administraatorile ligipääsu taseme määramine

1. Logige sisse Dokobit portaali ning klikkige "Seaded" nupul - hammasrattakujulisel ikoonil üleval paremal ekraanil või klikkige oma nimele ja valige seejärel avanenud rippmenüüst valik "Seaded".


või


2. Klikkige avatuks "Kasutajate haldamine" sakk.

3. Kasutajate nimekirjast leidke kasutaja, kellele soovite administraatori õigused anda ja klikkige "Tegevused" nupul ning valige "Anna administraatori õigused".


4. Saate seejärel valida dokumentide ligipääsuõiguste taseme antud administraatorile. Märkige valituks soovitud tase ning klikkige "Jätka" nupul.


5. Kinnitage tegevus klikkides "Kinnita" nupul avanenud hüpikaknas.


6. Kui soovite muuta administraatori dokumentide ligipääsu taset, klikkige "Tegevused" nupul ning valige "Muuda administraatori ligipääsuõiguseid". 

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust