Allkirjastamiseks jagamine sisselogimata, kuid autenditud kasutajale

Dokobiti portaalis saate jagada dokumendi kättesaadavaks turvaliselt õigele inimesele ilma, et ta peaks portaalis kontot omama. Jagades dokumendi isikukoodi abil sisselogimata kasutajale tagate, et dokumendile pääseb ligi vaid määratud isik.

Märkus: Sisselogimata kasutajatele dokumendi allkirjastamiseks jagamise funktsionaalsus on kättesaadav üksnes tasuliste pakettide kasutajatele. 


Jagamine sisselogimata, kuid autenditud kasutajale 

1. Dokumenti portaali üles laadides lisage sektsioonis 3 „Lisa osapooled“ osapooled isikukoodi abil. Klikkige nupul „Lisa“ (või kasutage kiirlisamise nuppe) ja valige dokumendi jagamine isikukoodi abil. Sisestage isikukood ning klikkige nupul „Jätka“.  

2. Sisesta osapoole e-posti aadress, et talle jõuaks kohale automaatne teavitus ja klikkige „Jätka“.  Märkus: See on vajalik, kui jagate dokumendi allkirjastamiseks isikule, kes ei oma portaalis kontot.

3. Sektsioonis 4 Määra dokumendi seaded linnutage märkeruut Luba dokumentide allkirjastamine Dokobit kontota. Klikkige „Saada“. 

Märkus: kui osadel lisatud osapooltel ei ole lisatud isikukoode, kuvatakse hoiatust, et neil osapooltel ei paluta enne dokumendi kuvamist end autentida.


Allkirjastamise protsess osapooltele, kui dokument on jagatud portaali sisselogimata, kuid siiski autenditud kasutajale 

4. Osapooltele saabub e-posti teavitus, milles teavitatakse neid, et neile on jagatud tutvumiseks ja allkirjastamiseks dokument.

5. Klikkides teavitavas e-mailis olevale nupule „Tutvu ja allkirjasta“ avatakse dokumendi eelvaate aken. Jagatud dokumendi vaatamiseks peab osapool end esmalt identifitseerima kasutades sobivaimat autentimisvahendit.  Märkus: Kui osapoolel on portaalis konto olemas, kuvatakse talle portaali sisselogimise vaade isegi siis, kui dokumendi jagaja on märkinud aktiivseks Dokobit kontota allkirjastamise.

Märkus: kui mõne lisatud osapoole isikukood puudub, ei pea need osapooled enne dokumendi nägemist end autentima. Kui nad klikivad e-posti aadressile tulnud teavitusel kuvatakse neile koheselt uues aknas jagatud dokument. 

6. Autentimine ei ole edukas, kui audenditava kasutaja isikukood ei ole sama dokumendi üleslaadija poolt määratud isikukoodiga.

7. Pärast edukat autentimist kuvatakse allkirjastajale dokumendi eelvaade ning ta saab dokumendi allkirjastada endale sobiva allkirjastamise vahendiga. 

8. Allkirjastamisest saab ka loobuda klikkides nupule „Keeldu“ ning sisestades keeldumise põhjenduse.


Allkirjastatud dokumendi salvestamine

9. Kui allkirjastajal ei ole Dokobit portaalis kontot, edastatakse talle allkirjastatud dokumendi allalaadimise link e-posti aadressile siis, kui dokument on kõigi osapoolte poolt allkirjastatud.  Märkus: Kui allkirjastajal on portaalis konto, kuvatakse talle võimalus salvestada dokument oma kontole. 

10. Kui kõik osapooled on allkirjastavad dokumendi portaali sisselogimata, teavitatakse dokumendi omanikku vastavalt ning lisatakse, et allalaadimise link on osapooltele edastatud e-posti teel.  Märkus: Link on avatav üksnes dokumendi omaniku poolt ning seda ei saa jagada kolmandate isikutega. 

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust