Kuidas kustutada üleslaetud dokumenti?

Saate kustutada dokumente, mida te enam ei vaja, oma vaatest igal ajal. Kui olete dokumendi omanik, saate kustutada jagatud dokumenti ka teiste osapoolte vaatest, aga ainult juhul, kui nad pole jõudnud dokumenti juba allkirjastada. 

Selles artiklis:
Allkirjastamata dokumendi kustutamine

1. Avage dokumendi, mida soovite kustutada, detailvaade oma dokumentide nimekirjast. 

2. Klikake lehe ülaosas tegumireal olevale nupule "Kustuta".

3. Kui kõik osapooled pole dokumenti veel allkirjastanud, saate valida, kas soovite selle kustutada ainult enda või enda ja teiste osapoolte vaatelt. Valitud dokumendi kustutamiseks ainult oma kontolt klõpsake nuppu "Kustuta vaid minu vaatelt".

4. Kinnitage toiming klõpsates nuppu "Kustuta".

Märkus: dokument eemaldatakse teie kontolt, kuid see võib siiski olla nähtav teistele osapooltele ja teiste osalejate poolt allkirjastatud.

5. Kõigi osapoolte vaatelt dokumendi kustutamiseks klõpsake nuppu "Kustuta kõigi vaadetelt".

6. Kinnitage toiming klõpsates nuppu „Kustuta kõigi vaadetelt”.

Märkus: dokument eemaldatakse kõigi osapoolte vaadetelt ja see ei pruugi olla nähtav ega juurdepääsetav. See toiming on lõplik ega ole tagasipööratav.


Juba allkirjastatud dokumendi kustutamine
7. Kui kõik osapooled on dokumendi juba allkirjastanud, saate dokumendi ainult oma kontolt kustutada. Selleks korrake samme 1 ja 2 ning klõpsake nuppu "Kustuta vaid minu vaatelt".

8. Kinnitage toiming klõpsates nuppu "Kustuta".

Märkus: dokument eemaldatakse teie kontolt, kuid see võib siiski olla teistele osalejatele nähtav ja juurdepääsetav. Dokumendi kustutamise toiming on püsiv ja seda ei saa hiljem tagasi võtta.
9. Kui mõned osapooled on dokumendi juba allkirjastanud, kuid soovite selle eemaldada ülejäänud osalejatelt, klõpsake jaotises 3 "Osalejad" nende nime kõrval nuppu "…" ja "Eemalda osaleja".

Mitme dokumendi kustutamine
10. Mitme dokumendi kustutamiseks minge dokumentide loendi lehele, valige dokumendid, mida soovite kustutada, ja klõpsake nuppu "Kustuta".

11. Kui valitud dokumendid on juba kõigi osapoolte poolt allkirjastatud, saate dokumendid kustutada ainult enda vaatelt.

12. Kinnitage toiming klõpsates nuppu "Kustuta vaid minu vaatelt".

13. Kui osa või kõik valitud dokumendid ei ole ikka veel teiste osapoolte poolt allkirjastatud, on teil võimalik valida, kas kustutada dokumendid ainult enda või enda ja teiste osapoolte vaatelt.

14. Kui nimekirjas on allkirjastatud dokumente, saate näha teavet, millised dokumendid teie ja kõigi teiste osapoolte jaoks eemaldatakse ning mis jäävad teistele osapoolte kättesaadavaks, kuid eemaldatakse teie kontolt.

Märkus: dokumendi kustutamine on lõplik ega ole tagasipööratav.


Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust