Allkirjastatud dokumendi valideerimine

Vastavalt eIDAS määrusele (EL) Nr 910/2014 kontrollitakse valideerimise käigus, et

  • allkiri on unikaalsel viisil seotud allkirjastajaga;
  • sertifikaat, mis on allkirjaga seotud, oli kvalifitseeritud sertifikaat, mis oli allkirja andmise ajal kehtiv;
  • kvalifitseeritud sertifikaadi väljastas kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja ja sertifikaat oli allkirja andmise ajal kehtiv;
  • allkirja valideerimise andmed  ja sertifikaadil olevat allkirja andjat tähistavad kordumatud andmed on nõuetekohaselt esitatud tuginevatele isikutele;
  • e-allkiri on antud kvalifitseeritud e-allkirja andmise vahendiga;
  • allkirjastatud andmete terviklust ei ole rikutud jne.

Täielik nimekiri nõuetest, mida kvalifitseeritud e-alkirjade valideerimisel rakendatakse, on leitav siit.

Rohkem infot selle kohta, kuidas allkirju Dokobit-i portaalis valideerida, leiate siit

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust