Mõisted: digiallkiri, e-tempel, ajatempel

Digitaalne allkiri – lihtsustatult teie allkirja elektrooniline versioon. See tähendab elektroonilisi andmeid, mis on lisatud muudele elektroonilistele andmetele või on nendega loogiliselt seotud ja mida allkirja andja kasutab allkirja andmiseks.

Dokobit portaalis toetame kvalifitseeritud sertifikaatidega kvalifitseeritud ja täiustatud e-allkirju.

Kvalifitseeritud e-allkiri on seaduse silmis võrdväärne käsitsi kirjutatud allkirjaga; täiustatud e-allkiri kvalifitseeritud sertifikaatidega on samuti seadusandluse silmis kasutatav tõendusmaterjalina.

Digitaalne tempel – teiste sõnadega on see ettevõtte templi elektrooniline versioon. Tegemist on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogumiga, mida digitaalse templi sertifikaadi omanik kasutab tõendamaks digitaalse dokumendi terviklust ning oma seost dokumendiga.

Ajatempel – tõend, et dokument on allkirjastatud kindlal päeval ja ajal. See tähendab elektroonilisi andmeid, mis seovad muud elektroonilised andmed kindla ajahetkega ja tõendavad, et viimatinimetatud andmed olid sel ajahetkel olemas. Rohkem infot ajatemplite kohta leiate siit.

Kõik seadusest tulenevad nõuded e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul on kirjeldatud eIDAS määruses (EL) nr 910/2014. Rohkem infot eIDAS määruse kohta leiate siit.

Dokobit on arendatud vastavuses kõigi eIDAS määruses toodud tehnilistele nõuetele.

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust