Allkirja selgitused

Allkirja selgitused võimaldavad teil täpsustada, mis eesmärgil dokumendi allkirjastamine toimub. Saate valida 3 juba olemasoleva selgituse vahel või lisada endale sobiva selgituse.  

Kolm juba olemasolevat allkirja selgitust Dokobit portaalis:

  • Kinnitatud - ametlik kinnitus, et dokumendiga on tutvutud ning selle sisu on kinnitatud; 
  • Aktsepteeritud - kinnitus, et osapool on dokumendiga tutvunud ning nõustunud esitatud dokumendis esitatud infoga;
  • Koopia õige - kinnitus, et dokumendi koopia on õige. 

Märkus: Allkirja selgituste funktsionaalsus on kättesaadav Professionaalide, Äri- ning Ettevõtte paketi kasutajatele. 


Allkirja selgituse määramine dokumenti üles laadides 

1. Dokumenti portaali üles laadides klikkige osapoole nime järel kuvatavale rolli nimetuse rippmenüüle, valige "Allkirjastamise selgitus" ning valige kolme olemasoleva selgituse seast või seadistage kohandatud selgitus. 

2. Saate allkirja selgitust muuta, kui avate Osapooled sektsiooni muutmisvaate. Märkus: Allkirja selgitust ei saa muuta osapoole jaoks, kes on juba dokumendi allkirjastanud.

3. Kui teid on kutsutud dokumenti allkirjastama, kuvatakse teile allkirja selgitust, kui avate dokumendi allkirjastamiseks. 

4. Kui dokument on allkirjastatud, kuvatakse allkirja selgitust osapoole infos metadatas. Allkirja selgitust näete ka allkirjade kinnituslehel ja allkirja märgisel (kui see on kasutusel). 


Kohandatud selgituse seadistamine  

5. Dokumenti portaali üles laadides valige osapoole rolliks "Allkirjastamise selgitus" ja seejärel "Seadista kohandatud selgitus". 

6. Pärast "Seadista kohandatud selgitus" valimist avaneb teile uus aken, kus saate sisestada soovitud allkirjastamise selgituse. Märkus: Selgitus saab olla kuni 100 tähemärki pikk. Kohandatud selgitust kuvatakse allkirja märgisel ning dokumendi Tegevuste logis. 

7. Saate kohandatud allkirja selgitust muuta ja eemaldada või kasutada selle asemel kolme juba olemasolevat allkirja selgitust. Saate seda teha osapooli lisades või osapooli muutes. Märkus: allkirjastamise selgitust ei saa muuta pärast seda, kui osapool on dokumendi allkirjastanud. 

8. Kui dokument on allkirjastatud, kuvatakse allkirjastamise selgitust osapoole info juures. Juhul, kui tegemist on allkirjastatud PDF formaadis dokumendiga, kuvatakse allkirjastamise selgitus ka allkirja märgisel dokumendil. 

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust