Dokobit mittetulundusühingutele

Imetleme inimesi, kes muudavad maailma paremaks paigaks. Aitame sellele kaasa pakkudes oma lahendusi kiirendamaks administratiivseid ülesandeid ja säästes seeläbi aega neile tegevustele, mis päriselt olulised on. 

Pakume ametlikele mittetulundus- ja heategevusorganisatsioonidele, mis on valitsusest sõltumatud, mitteakadeemilised, apoliitilised ja millel puudub usuline kuuluvus.

Millist soodustust pakume? 

1. 50% soodustust järgmistele pakettidele Dokobit digiallkirjastamise portaalis: 

 • aastane liitumine Professionaalide paketiga;
 • aastane liitumine Äripaketiga.
Märkus: soodustus rakendub vaid paketitasule. Kui ületate paketis määratud limiite, esitatakse teile selle eest arve täies mahus. 
2. 30% soodustust meie API lahendustele.
Märkus: 30% soodustus rakendatakse tervele Identity API, Identity Gateway, Documents API, Documents Gateway ja e-Sealing API igakuisele arvele. Portal API ja Universal API lahenduste puhul kehtib 30% soodustus ainult igakuisele ligipääsutasule; teiste tehingute puhul kehtivad tavahinnad.

Kes saab soodustust taotlelda?

Mittetulundusorganisatsioonide soodustus rakendub Eesti, Leedu, Läti ja Islandi asutustele. Kvalifitseerumise kriteeriumid vastavalt registreerumise riigile on järgmised:  
 • Eestis pakume soodustust organisatsioonidele, kes on registreeritud Justiitsministeeriumi poolt hallatavasse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja tegutsevad heategevuse ja avaliku huvi eesmärgil tulumaksuseaduse §11 mõistes.  
 • Leedus pakume soodustust organisatsioonidele, mis ei tegutse ärilisel eesmärgil, on valitsusest sõltumatud ja tegutsevad headtegeval eesmärgil.
 • Lätis pakume soodustust organisatsioonidele, mis on assotsiatsioonid või sihtasutused PBO staatusega.
 • Islandil pakume soodustust organisatsioonidele, mis on valitsusest sõltumatud Félagasamtök või Sjálfseignarstofnun með staðfesta skipulagsskrá ja registreeritud Äriregistris ning tegelevad määruse nr 483/1994 kaubanduslikust või iseseisvast tegevusest saadud tulust mahaarvamise artiklis 16 loetletud tegevustega.

Erandid

Soodustus ei rakendu järgmistele organisatsioonidele: 
 • eelarveasutused;
 • kirikud, kirikute ühendused, teised religioossed organisatsioonid;
 • perekonnad;
 • aiandusklubid, elamu- või ehitiste omanike ühendused ning muud ühendused kinnisvara haldamiseks;
 • valitsusasutused;
 • haiglad, tervisekindlustuse või tervisekontrolliga seotud organisatsioonid, muud sarnased organisatsioonid;
 • seadusandliku või poliitilise tegevusega organisatsioonid;
 • erasektori sõltumatud või - juhtimisel tegutsevad toetusorganisatsioonid; 
 • koolid, haridusasutused või nendega seotud asutused;
 • kaubandus- või äriühingud.

Muud tingimused

 • Diskrimineerimisvastane poliitika: organisatsioonid, mis lähtuvad, toetavad või teostavad vanusel, sool, rassil, etnilisusel, seksuaalsel orientatsioonil, päritolul, puudel, usul või sotsiaalsel taustal põhinevaid diskrimineerimisi, ei ole õigust saada käesolevatel tingimustel soodustust. Jätame endale õiguse küsida diskrimineerimisvastases poliitikas veendumiseks lisatõendeid. 
 • Kui teie veebilehel ei ole vastavus nõutud tingimustega selgelt välja toodud, jätame endale õiguse küsida lisatõendeid teie vastavuses käesolevatele tingimustele.
 • Jätame endale õiguse soodustuse taotlus tagasi lükata või lõpetada teile soodustingimustel teenuse pakkumise igal ajahetkel omal äranägemisel. 
 • Märkus: me ei teosta tagastusi tasutud paketimaksetelt, mis on makstud kasutades mittetulundusorganisatsioonide soodustust.

Kuidas taotlelda?

Kui olete mittetulundusorganisatsioon, vastate ülaltoodud tingimustele ning soovite antud soodustust kasutada, võtke meiega palun ühendust e-postil kasutajatugi@dokobit.com. 
Palun lisage kirja järgmine info:
 • Organisatsiooni nimetus;
 • Soovitud lahenduse nimetus (Dokobit digiallkirjastamise portaal või API lahendus);
 • Kontaktinfo (e-post, telefon);
 • Info teie tegevuste, vajaduste ja ootuste kohta, et saaksime teile sobivaimat lahendust pakkuda.

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust