Allkirjastamise tähtaja määramine

Allkirjastamisele tähtaja määramine aitab teil koguda vajalikud allkirjad õigeks ajaks. Tegemist on kasuliku võimalusega, kui peate dokumendile allkirjad koguma konkreetseks kuupäevaks ning mitte hetkegi hiljem. Dokobiti portaalis saate kasutada tähtaegade funktsionaalsust kahel viisil - meeldetuletusena osapooltele, et allkirjastamise tähtaeg on lähenemas, aga ka mitte lubades allkirjastada dokumenti pärast määratud tähtaja möödumist. 


Tähtaja lisamine meeldetuletusena 

1. Kui soovite, et portaal saadaks 24 tundi enne määratud tähtaja saabumist osapooltele teavituse, et portaalis ootab neile jagatud dokument nende allkirja ning soovite, et allkirjastamine oleks võimalik ka pärast määratud tähtaega, siis dokumendi üleslaadimise vaatel määrake sektsioonis 4 Määra dokumendi seaded kuupäev ja kellaaeg tähtajaks. Ärge linnutage märkeruutu "Keela allkirjastamine pärast tähtaja möödumist". Klikkige nupul "Valmis".  Nüüd saavad dokumenti veel mitteallkirjastanud osapooled 24 tundi enne tähtaja saabumist teavituse, et nende allkirja on ootamas dokument. 

Märkus: Osapooled saavad dokumenti allkirjastada ka pärast määratud tähtaja möödumist. 


Tähtaja lisamine eesmärgiga mitte lubada allkirjastamist pärast tähtaja möödumist 

2. Kui te ei soovi, et osapooled saaksid pärast määratud tähtaja möödumist dokumenti allkirjastada, siis määrake sektsioonis 4 Määra dokumendi seaded kuupäev ja kellaaeg tähtajaks ning linnutage märkeruut  "Keela allkirjastamine pärast tähtaja möödumist". Klikkige nupul "Valmis".  Nüüd saavad dokumenti veel mitteallkirjastanud osapooled 24 tundi enne tähtaja saabumist teavituse, et nende allkirja on ootamas dokument ning pärast määratud tähtaja möödumist nad dokumenti enam allkirjastada ei saa. 

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust